Obraz polskiego HNWI (High-Net-Worth Individuals) na tle europejskiego kolegi?

Firma GlobalData już po raz trzynasty zdecydowała się przeprowadzić badania ankietowe wśród Wealth Managerów (doradców z siedemnastu krajów, w tym także z Polski) na temat upodobań, strategii, produktów, stylów inwestowania, jakie są preferowane przez tzw. HNWI.

 Na tle europejskich wyników, Polacy z majątkiem przekraczającym 1 MLN USD w wielu przypadkach zachowują się i myślą inaczej niż ich odpowiednicy w innych krajach europejskich. Oczywiście wynika to z wielu przyczyn, chociażby z różnicy stóp procentowych pomiędzy Polską, a krajami Europy Zachodniej, ale również ze względu na znacznie krótszą historię wolnego rynku w naszym kraju. Poniżej przedstawiam krótki opis wyników tych badań.

Polacy korzystają z profesjonalnego doradztwa głównie z uwagi na chęć dostępu do wyrafinowanych i wyszukanych rozwiązań inwestycyjnych (tak odpowiedziało 30,2% ankietowanych WM). Na drugim miejscu znalazł się brak czasu (23,3%), a na trzecim brak doświadczenia w inwestowaniu (13,4%). Co ciekawe u europejskich inwestorów  dostęp do wysublimowanych rozwiązań nie znalazł się nawet wśród trzech najpopularniejszych odpowiedzi. Rządzi tam brak czasu (34,7%), brak doświadczenia (31,1%) oraz stwierdzenie, iż profesjonalny doradca osiąga lepszy zysk (12,4%).

Zarówno polski (42,3%),  jak i europejski klient private bankingu (57,7%) stawia na strategie, w których nie musi dokonywać decyzji o zmianach w portfelu. Intrygujące jest jednak to, że Polacy (32%) mają znacznie wyższą skłonność do wybierania rozwiązań, gdzie wynik inwestycji zależy od ich decyzji. Na starym kontynencie takich inwestorów HNWI zgodnie z badaniem jest tylko 14,6%. Praktycznie na tym samym poziomie wybierana jest usługa doradztwa inwestycyjnego, wspomagająca klienta w jego własnych decyzjach (Polska – 22,6%; Europa – 23,3%).

Bardzo interesująco prezentują się dane o strukturze aktualnych portfeli w porównaniu z ich prognozami inwestycyjnymi na przyszłość. W polskich portfelach najwięcej miejsca zajmują obligacje (33%), akcje (25,3%) oraz płynne rozwiązania, takie jak lokaty (17,7%). W europejskich natomiast najwięcej miejsca zajmują akcje (36,4%) następnie obligacje (27%) oraz nieruchomości (13%). Wydawać by się, zatem mogło, iż przewidywania dotyczące rynku akcji są bardziej optymistyczne w Europie, a tymczasem tylko 36,9% respondentów wskazało, że w 2018 roku będziemy mieli dalsze wzrosty. Wśród polskich doradców klientów HNW aż 78,9% liczy na dalszą hossę na rynku akcji. Bazując na tych oczekiwaniach w zdumienie wprawia mniejszy odsetek akcji w polskich niż w europejskich portfelach.

Pomimo, iż polskie portfele HNWI są generalnie mniejsze od ich europejskich odpowiedników, to Polacy chętniej dywersyfikują swoich Wealth Managerów. Aż 87,9% polskich HNWI kooperuje stale aż z trzema doradcami, 9,2% z czterema a 2,5% nawet z pięcioma i więcej. Podczas, gdy w Europie 40,7% HNWI współpracuje z trzema WM, 30,8% z dwoma a 11% z czterema. Może to wynikać z mniejszego zaufania do doradców czy też instytucji lub pragnienia dostępu do większej ilości wysublimowanych ofert, a tym samym chęci kontaktu z jak największą ilością instytucji. Pytanie czy mają na to czas, który wcześniej znalazł się na drugim miejscu powodów korzystania z profesjonalnego doradztwa…

 


Karol Ciesielski – Kuwik Ciesielski Family Office

HNWI – (High-Net-Worth Individuals) osoby dysponujące majątkiem netto przekraczającym 1 milion dolarów

Pełny raport z badania dostępny u źródła:

Financial Services

back to top