Czy szczyt podaży mieszkań na rynku pierwotnym na Dolnym Śląsku jest tuż za rogiem?

Z dużym zainteresowaniem oczekiwaliśmy na dane GUS z rynku nieruchomości na Dolnym Śląsku z marca 2018, aby dopełniły one pierwszy kwartał bieżącego roku. Sam marzec w porównaniu z analogicznym okresem roku był nieco słabszy. Dodatnia dynamika utrzymała się jedynie wśród mieszkań oddanych do użytkowania. Oddano ich 1489, co było wynikiem lepszym o 10% od roku poprzedniego. Zarówno pozwoleń na budowę, jak i rozpoczętych budów było mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (odpowiednio 2 291; -10,8% oraz 1832; -8,1%).

Uwzględniając dane z marca spójrzmy na cały obraz pierwszego kwartału. Dodatnia dynamika w stosunku do I kwartału roku 2017 utrzymała się zarówno w mieszkaniach oddanych do użytku +25,4% (4304 mieszkań), jak i rozpoczętych budowach +26,8% (5122 mieszkań). Negatywnie natomiast prezentują się dane o liczbie wydanych pozwoleń na budowę. Spadek jest dość wyraźny -26,1% (4528 mieszkań). Prognozując, zatem ilość mieszkań oddanych na tej podstawie w przyszłości można by się spodziewać spadku ich liczby. Należy pamiętać, że same pozwolenia na budowę nie są stuprocentowym przełożeniem liczby oddanych mieszkań w przyszłości. To jedynie opcja, z której deweloper może skorzystać. Oczywiście duża ilość rozpoczętych budów oddala ten termin w czasie o mniej więcej 18 miesięcy.

Wydaję się, że bariery takie jak coraz mniejsza dostępność działek w interesujących lokalizacjach oraz koszty pracy w jakiś sposób dotykają deweloperów mieszkaniowych.

Dla porównania zerknijmy na największy rynek deweloperski w Polsce, czyli do województwa mazowieckiego. W marcu 2018 w zestawieniu z marcem 2017 wzrosła liczba oddanych do użytku mieszkań, jak i rozpoczętych budów (odpowiednio o 28,7% i o 20,9%). Spadek większy niż na Dolnym Śląsku zaliczyły pozwolenia na budowę o 12,5%. Nie wpłynął on jednak na cały kwartał negatywnie, gdyż wszystkie trzy dynamiki w porównaniu z I kwartałem 2017 są dodatnie (oddane mieszkania +13,4% (9 979), rozpoczęte budowy +34,8% (10 707), pozwolenia na budowę +43% (15 339)). Wyraźnie większa ilość pozwoleń na budowę w porównaniu z rozpoczętymi budowami czy oddanymi mieszkaniami zapowiada bardzo dużą podaż mieszkań w najbliższych 18 – 30 miesiącach.

Jak w tej sytuacji zachowywali się deweloperzy na giełdzie od ostatniego wpisu na blogu na temat nieruchomości (6 kwietnia)? WIG – Nieruchomości stracił na wartości 1,37% podczas wzrostu WIG20 jak i szerokiego indeksu WIG odpowiednio o 0,99% i o 0,23%.


Karol Ciesielski – Kuwik Ciesielski Family Office

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” 
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206,poz. 1715). 
Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny 
instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest 
tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor oraz KCFO sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.
back to top